Vierenveertig secundaire scholen stappen in project rond onbetaalde schoolfacturen

Vierenveertig secundaire scholen stappen in project rond onbetaalde schoolfacturen

Volgend schooljaar stappen 44 secundaire scholen in het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen. Het gaat om scholen die bereid zijn om met hun hele team rond armoede te werken en daarvoor ook op maat ondersteuning krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt hiervoor 250.000 euro voor vrij. Kwetsbare gezinnen hebben soms moeite hun schoolfacturen te betalen en scholen zijn zelf vragende partij voor ondersteuning om met onbetaalde facturen om te gaan. Het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) wil inspelen op die uitdaging. Het gaat om een tijdelijk samenwerkingsverband tussen Welzijnszorg, het Vlaams Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School, de onderwijskoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten, de koepels van de onderwijs-ouderverenigingen, MyTrustO en CERA.

Dit schooljaar stapten 45 scholen in het project. Minister Crevits: “Door de grote interesse wordt het project volgend schooljaar (2018-2019) verlengd. Nog eens 44 secundaire scholen met bijna 26.500 leerlingen worden vanaf september deskundig begeleid door een vormingsmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede.”

Minister Crevits maakt voor dit project opnieuw 250.000 euro vrij: “Scholen zitten vaak met vragen over hoe ze met armoede om kunnen gaan. Zeven op de tien scholen hebben niet meteen een doelgericht beleid. Het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen komt hieraan tegemoet. Een vormingsmedewerker en een ervaringsdeskundige in de armoede staan de scholen bij met raad en daad, en met een aanpak op maat. Dankzij die begeleiding gaan scholen bewuster om met kostenbeheersing, onbetaalde facturen en handboeken en ontwikkelen ze samen met het hele schoolteam een visie rond armoede.”

bron: Belga