Kinderrechtenorganisaties: “Niet alle kinderen krijgen even veel kansen in België”

Kinderrechtenorganisaties: "Niet alle kinderen krijgen even veel kansen in België"

De ongelijkheid blijft groot tussen kinderen en jongeren in België. Kinderen in de jeugdhulp, kinderen met een handicap, kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond krijgen duidelijk minder kansen dan andere. Dat blijkt uit een alternatief rapport dat een aantal Belgische kinderrechtenorganisaties vandaag indienden bij het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (VN). Bruno Vanobbergen, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, Bernard De Vos, de délégué général aux droits de l’enfant, en de Vlaamse en Franstalige middenveldorganisaties hebben zich verenigd in de Kinderrechtencoalitie en de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant. Samen met Unicef België belichten ze in hun alternatief kinderrapport de belangrijkste uitdagingen voor kinderen in kwetsbare situaties in België.

De ngo’s vragen extra aandacht voor onder meer de universaliteit van kinderrechten. “Non-discriminatie is een belangrijk artikel in het Kinderrechtenverdrag, maar in ons land krijgen nog altijd heel wat kinderen niet waar ze recht op hebben”, zegt Bruno Vanobbergen. “Voorts blijven de kinderarmoedecijfers stijgen. We vragen de regering om ervoor te zorgen dat elk gezin de middelen heeft om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.”

De kinderrechtenorganisaties vragen ook aandacht voor kinderen op de vlucht. “Ondanks heel wat inspanningen in onderwijs en de jeugdzorg ontbreken voor te veel van deze kinderen echte toekomstperspectieven. Ook het Belgische terugkeerbeleid houdt veel te weinig aandacht met het belang van het kind.”

Nog te veel kinderen blijven volgens Vanobbergen slachtoffer van kindermishandeling en huishoudelijk geweld. “Schep een sensibiliserend én wettelijk kader voor geweldloze opvoeding en zet sterker in op de bestrijding van handel en uitbuiting van kinderen”, benadrukt de kinderrechtencommissaris. Hij wijst ook op het grote aantal jongeren dat het secundair onderwijs zonder diploma verlaat. “Voer een expliciet gelijke kansenbeleid en zet in op vermijding van uitsluiting van leerlingen.”

bron: Belga