Pesticiden bedreigend voor bijen

Pesticiden bedreigend voor bijen
Pesticiden bedreigend voor bijen

Pesticiden vormen inderdaad een bedreiging voor bijen. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) heeft vastgesteld dat drie zogeheten neonicotinoïden erg risicovol zijn voor hommels, wilde bijen en honingbijen. Het gebruik van de drie veelgebruikte middelen in de landbouw is in 2013 al aan banden gelegd. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor de chemicaliën te verbieden, behalve in kassen. De EU-lidstaten zouden hier in december over stemmen maar dat werd uitgesteld naar eind maart. Eerst werd EFSA de kans geboden zijn studie af te ronden.

Met de studie in de hand maant Greenpeace de lidstaten nu aan om een verbod in te voeren om een “rampzalige daling van de bijenpopulatie te voorkomen”. De milieuorganisatie vindt het bewijs dat bijen en de gewassen en planten die ze bestuiven risico lopen door de neonicotinoïden “overweldigend”. Ook voor Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is het duidelijk wat nu moet gebeuren: “Een volledig verbod op alle neonicotinoïden is duidelijk essentieel om de instorting van onze bijenkolonies te voorkomen. En alleen een volledige ban zal de blootstelling van andere insecten, vogels en amfibieën aan deze systemische stoffen die lang in bodem en water actief blijven en hun weg vinden naar de nectar en pollen, voorkomen.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) is het ermee eens dat van de nefaste neonicotinoïden moet worden afgestapt, maar betwist dat alle neonicotinoïden nu op de schop moeten. “In de suikerbietenteelt bijvoorbeeld zijn niet onmiddellijk goede alternatieven voorhanden. Een verbod zou tot 20 procent omzetverlies leiden, terwijl in dit geval het gebruik geen aantoonbare gevolgen heeft voor de bijen. Gezond verstand lijkt me hier op zijn plaats.” Volgens Vandenkendelaere moet er worden geïnvesteerd in alternatieven.

Morgen stemt het Europees Parlement over een voorstel om Europees budget ter ondersteuning van de bijenteelt met 50 procent te verhogen. Hilde Vautmans (Open Vld) wil ook dat de Europese honingproducenten beschermd worden door ingevoerde honing te dwingen EU-wetgeving te volgen. Ze vindt dat er continue controles moeten worden uitgevoerd op de kwaliteit van honing uit landen waarvan wetgeving de behandeling van bijenkolonies met antibiotica toestaat. De Europese Unie voert ongeveer 40 procent van haar honing in. In 2015 was die gemiddeld 2,3 keer goedkoper dan de Europese honing. Vanuit China komt elk jaar 100.000 ton nagemaakte honing de EU binnen.

Bron: Belga