Opschudding omtrent noodoplossing voor Ierse grenskwestie

Opschudding omtrent noodoplossing voor Ierse grenskwestie

Om te vermijden dat er na de Brexit een ‘harde grens’ ontstaat tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland, moet de economie op het hele Ierse eiland aan hetzelfde, unieke wetgevend kader onderworpen worden – ondanks het feit dat Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk in 2019 de Europese Unie verlaten. Dat staat in een nieuw document dat de Europese Commissie gepubliceerd heeft. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier benadrukt dat het slechts om een voorstel voor een noodoplossing gaat, maar veroorzaakt niettemin heel wat opschudding. De Commissie publiceerde zoals aangekondigd haar ontwerp van het terugtrekkingsakkoord waarover ze met Londen onderhandelt. De tekst is de juridische vertaling van het Brits-Europees akkoord dat in december gesloten is. Meest in het oog springend is het protocol over de Ierse grenskwestie. Beide partijen zijn het erover eens dat een harde grens – met grenscontroles dus – moet vermeden worden en lijstten eind vorig jaar drie opties op. Maar omdat twee van die opties afhankelijk zijn van de vooruitgang die geboekt wordt tijdens de brexit-onderhandelingen, beperkt de Commissie zich in haar ontwerpakkoord tot de ‘reserveoptie’: wat te doen wanneer er geen onderhandelde oplossing uit de bus komt?

Voor Barnier is het duidelijk. In dat geval moet er een ‘common regulatory area’ worden opgericht die zowel Ierland als Noord-Ierland omvat. Daardoor worden interne grenzen op het Ierse eiland vermeden en wordt de economische samenwerking tussen noord en zuid gevrijwaard, argumenteert hij . Barnier benadrukt dat de voorgestelde “optie C” slechts een noodoplossing is en de grondwettelijke orde van het Verenigd Koninkrijk ermee niet in vraag wordt gesteld. De heikele kwestie is namelijk dat de Britse regering er niet van wil weten dat in Noord-Ierland andere regels zouden gelden dan in de rest van het land.

Premier Theresa May liet tijdens een debat in het parlement in Londen meteen verstaan dat geen enkele Britse premier ooit akkoord kan gaan met de ontwerptekst van Barnier. Ze herhaalde dat ze te allen prijze een harde grens op het Ierse eiland wil vermijden. Barnier zegt dat hij Londen niet wil provoceren, maar roept wel op het tempo van de onderhandelingen op te voeren.

bron: Belga