Open Vld legt wetsvoorstel op tafel voor gemeenschapsdienst langdurig werklozen

Open Vld dient een wetsvoorstel in dat de gemeenschapdsdienst voor langdurig werklozen wettelijk mogelijk moet maken. Dat zegt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert woensdag. Het aantal vacatures piekt in ons land, maar tegelijk raken die moeilijk ingevuld. De bevolking op beroepsactieve leeftijd die aan het werk is, is te laag. En vorig jaar waren er nog ruim tweehonderdduizend werklozen, waarvan bijna de helft langer dan twee jaar.
Lachaert grijpt die gegevens aan om zijn wetsvoorstel te lanceren. Het voorstel moet de gewesten de wettelijke mogelijkheid bieden om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. De gewesten zullen ze dus zelf moeten invoeren. “We willen dit bijkomend instrument aanreiken aan de VDAB, Actiris en Forem om langdurig werklozen in hun traject naar vast werk te begeleiden”, zegt Lachaert.
De maatregel stond al in de federale en Vlaamse regeerakkoorden, maar voorlopig zonder veel resultaat. Een gelijkaardige maatregel is al mogelijk voor OCMW’s, die leefloners kunnen vragen om gemeenschapsdienst uit te voeren.
Bedoeling is dat langdurig werklozen twee halve dagen per week taken zouden kunnen krijgen. “Essentieel is dat we de gemeenschapsdienst willen invoeren vertrekkende vanuit de belangen van de werkzoekende. Het kan niet alleen een ‘wederdienst’ zijn die de werkloze uitvoert in ruil voor een uitkering. Integendeel, het is een maatregel die een echte meerwaarde moet betekenen voor de langdurig werkloze in diens soms moeizame zoektocht naar werk”, zegt Lachaert, die tegenspreekt dat het om een sanctie gaat.
Het is daarom niet de bedoeling dat elke langdurige werkloze sowieso een gemeenschapsdienst moet uitvoeren, zegt Open Vld. “Het is een bijkomend instrument dat we toevoegen aan het maatwerkmenu van de begeleidende diensten dat kan worden ingezet als dat aangewezen en in het belang is van de persoon in kwestie.”

bron: Belga