Kamercommissie zet licht op groen voor uniek document voor buitenlandse werknemer

Kamercommissie zet licht op groen voor uniek document voor buitenlandse werknemer

Buitenlanders die in ons land willen verblijven om te werken, zullen binnenkort zowel een arbeidsvergunning als een verblijfsvergunning via één enkel document kunnen aanvragen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De beslissing over de toekenning moet uiterlijk binnen de zestig dagen vallen. Die termijn brengt volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de bedrijven niet in de problemen en biedt de Dienst Vreemdelingenzaken voldoende tijd om de dossiers te screenen. Vandaag moet een buitenlandse werknemer eerst een arbeidsvergunning aanvragen en nadien een verblijfsvergunning. Europa vraagt de lidstaten echter beide aspecten via één titel te regelen. “Deze vereenvoudiging maakt de procedure voor de buitenlandse werknemer en de werkgever niet alleen efficiënter, maar maakt het daarnaast ook makkelijker om te controleren of de migrant legaal in het land verblijft en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt” stelt staatssecretaris Francken.

Volgens de nieuwe procedure dient de werkgever zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde gewest. Die controleert en bevestigt binnen de tien dagen of het dossier volledig is. Een kopie van het dossier verhuist naar de DVZ die binnen maximaal zestig dagen een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht. Ondertussen kan het gewest zich buigen over het aspect werk. Na de positieve beslissingen van DVZ en het gewest, kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever.

Met het wetsontwerp is een samenwerkingsakkoord gemoeid. De bevoegdheden zitten immers verspreid over verschillende niveaus, wat de omzetting van de Europese richtlijn volgens Francken geen eenvoudige klus maakte. Arbeidsmigratie is immers een gewestelijke bevoegdheid, terwijl verblijf federale materie is. De wettekst moet nu nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

bron: Belga