Cel Namaak heeft op 10 jaar voor meer dan 90 miljoen euro aan goederen in beslag genomen

Cel Namaak heeft op 10 jaar voor meer dan 90 miljoen euro aan goederen in beslag genomen

De Cel Namaak van de Economische Inspectie heeft in de tien jaar van haar bestaan voor meer dan 90 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Dat heeft de FOD Economie vandaag bekendgemaakt. “Waar het vroeger vooral verkopers van namaak waren, slagen we er nu ook in om leveranciers aan te pakken”, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V). “De reële verkoopwaarde van de in beslag genomen goederen steeg in 2016 tot bijna 16 miljoen euro, een absoluut record.” Waar vroeger 1 à 2 keer per maand een leverancier gevat werd, is dat nu gestegen tot 4 à 5. Tegelijk slagen de inspecteurs er steeds vaker in om niet enkel de verkopers maar ook de leveranciers te pakken. Het werk van de Cel Namaak heeft tijdens haar tienjarig bestaan verschillende evoluties meegemaakt. Aanvankelijk lag de focus op klassieke namaakgoederen zoals handtassen en juwelen. De laatste jaren is de Cel Namaak zich meer en meer gaan focussen op producten die een gevaar vormen voor de consument. Het gaat dan bijvoorbeeld over parfums of shampoos die irriterende stoffen bevatten.

Ook waar namaak wordt opgespoord evolueert. Terwijl aanvankelijk in winkels en op evenementen zoals kermissen werd gecontroleerd, wordt sinds 2010 ook op internet gecontroleerd. Het gaat dan onder andere over online winkels en facebook-pagina’s waar goederen worden aangeboden. Sinds 1 mei hebben controleurs van de Economische Inspectie het statuut van Officier van Gerechtelijke Politie. Daardoor hebben zij meer middelen om op te treden. Zo kunnen zij nu meteen een visitatie doen wanneer ze iemand op heterdaad betrappen. Bovendien geeft dit statuut hen de mogelijkheid om een onderzoek van begin tot einde te voeren, wat de efficiëntie ten goede komt. Momenteel wordt een koninklijk besluit voorbereid om een interministeriële commissie op te richten om de strijd tegen namaak beter te coördineren. Naast vertegenwoordigers van de FOD Economie zullen bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van politie, justitie, douane en het voedsel- en geneesmiddelenagentschap zetelen.

bron: Belga