Aantal vaststellingen van drugsgebruik achter het stuur verdrievoudigd op paar jaar tijd

Aantal vaststellingen van drugsgebruik achter het stuur verdrievoudigd op paar jaar tijd

In de eerste zes maanden van vorig jaar heeft de federale politie 3.500 verkeersinbreuken vastgesteld van druggebruik in het verkeer. In het eerste semester van 2010 waren er dat 1.100. Het aantal vaststellingen is dus op zeven jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Toch moeten de cijfers genuanceerd worden. “De toename van het aantal vaststellingen heeft ook te maken met de eenvoudigere manier om drugsgebruik achter het stuur op te sporen en vast te stellen”, zegt Koen Ricour, hoofd van de federale wegpolitie. “Bovendien kunnen meer politiemensen die controles uitvoeren dan vroeger en is de gevoeligheid voor de problematiek fel toegenomen op korte tijd.” Vanaf 2010 is er telkens een toename van drugsbekeuringen in het verkeer: 1.200 in 2011, 1.300 in 2012, 1.600 in 2013, 2.400 in 2014, 2.600 in 2015 en de laatste twee jaar telkens 3.500 voor de eerste jaarhelft. “Het aantal drugscontroles ligt nog altijd een stuk lager dan het aantal alcoholcontroles, omdat de procedure veel simpeler is bij alcohol”, zegt Ricour. “Met de ademtest laat je even blazen en je krijgt meteen een resultaat voor de alcoholconsumptie. Bij een drugscontroles moet de agent een checklist aflopen die (ten minste drie) indicaties geeft van vermoedelijk drugsgebruik zoals verwarde spraak, nerveus gedrag of verwijde pupillen. Daarna was er vroeger een unrinestest die de procedure erg omslachtig maakte.”

“Gelukkig hebben we sinds 1 oktober 2010 de speekseltest. Die heeft de controle op drugs erg vereenvoudigd. Daarna volgt een bloedproef. Die maakt dat je er een arts moet bijroepen en een analyse in een lab moet laten uitvoeren. Als we over enkele maanden kunnen volstaan met een speekseltestanalyse – waardoor bloedafname overbodig wordt – dan levert dat opnieuw een forse tijdswinst op. Daardoor zullen het aantal controles en de pakkans toenemen.”

Naast de tijdswinst in de controleprocedure, spelen ook andere factoren mee om het toegenomen aantal controles te verklaren. “Er is meer aandacht voor drugsgebruik achter het stuur dan pakweg tien jaar geleden”, zegt Ricour. “Daarnaast is het ook zo dat almaar meer collega’s opgeleid zijn om de drugscontroles uit te voeren. In de beginperiode zat het niet eens in het basispakket van de opleiding. Nu zijn er dus ook meer agenten die de test kunnen uitvoeren.”

bron: Belga