Verdediging vraagt vrijspraak André Gyselbrecht door overmacht

Verdediging vraagt vrijspraak André Gyselbrecht door overmacht

André Gyselbrecht handelde volgens zijn advocaten uit overmacht toen hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon van het leven te beroven. In zijn pleidooi stelde meester Filip D’Hont ook voor om nieuwe getuigen op te roepen. De advocaat van André Gyselbrecht stelde zich de vraag of zijn cliënt wel een eerlijk proces heeft gekregen. Meester Filip D’Hont verwees naar de elementen die vrijdag en maandag al aan bod kwamen, zoals het beperkte onderzoek naar de incest en de moraliteit van Stijn Saelens. “In een land dat zich een moderne rechtstaat wil noemen, zien we ook hoe politie, onderzoeksrechter en parket tussenkomen in de relatie tussen advocaat en cliënt.” De verdediging is de rechtbank dankbaar dat ze al hun bedenkingen de afgelopen dagen mochten uiten. “Het gevoel ook eens gehoord te worden is vaak een eerste stap naar lotsaanvaarding.”

Meester D’Hont vroeg aan de rechters om alsnog aanvullende getuigen op te roepen. “Kies bij twijfel steeds voor de beklaagde de meest gunstige interpretatie. Desnoods zal u oordelen dat de strafvordering in het ergste geval onontvankelijk is.” De verdediging wierp ook op dat er sprake was van uitlokking of zelfs overmacht. “Die keuze moet u soeverein beoordelen. Uitlokking is alleszins niet onverenigbaar met voorbedachtheid.”

Een vrijspraak op basis van artikel 71 komt er meestal door een onmiddellijke reactie op een ernstig en dreigend gevaar. “Er wordt niet enkel gedoeld op een plotse of eenmalige gebeurtenis. Er is ook de realiteit dat niets of niemand het slachtoffer zou kunnen stoppen.” Meester D’Hont merkte op dat de rechters in hun beoordeling moeten rekening houden met de persoon van André Gyselbrecht. “De rechtspraak laat op dit ogenblik gepersonaliseerde maatstaven soms ten onrechte achterwege. Neem zijn moraliteitsonderzoek en zijn psychiatrische verslagen mee in uw beraad.”

Ten slotte hekelde de verdediging ook nog de strenge vordering van het openbaar ministerie. 30 jaar cel en 15 jaar TBS staat volgens meester D’Hont in schril contrast met bijvoorbeeld het Noorse systeem, waar wordt gefocust op een vlotte terugkeer in de maatschappij. “Reeds in 1764 schreef Cesare Beccaria in zijn meesterwerk ‘Dei delitti e delle pene’: elke straf die niet absoluut noodzakelijk is, is tiranniek. Ik hoop dat dit openbaar ministerie met uw vonnis toch ook eens door de Verlichting geraakt.”

bron: Belga