Barnier wil geen overgangsperiode “van onbepaalde duur” na brexit

Barnier wil geen overgangsperiode "van onbepaalde duur" na brexit

De Europese Unie wil geen overgangsperiode “van onbepaalde duur” na het Britse vertrek eind maart volgend jaar. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag onderstreept na overleg met de lidstaten. “We hebben voorgesteld om de overgangsperiode te beëindigen op 31 december 2020. Groot-Brittannië, zo lijkt ons, wil die termijn open houden. Dat is niet mogelijk”, stelde Barnier. De Fransman herinnerde aan de logica van die deadline, die samenvalt met het verstrijken van de Europese meerjarenbegroting.

De Britse regering daarentegen zou ervoor ijveren om het verstrijken van de overgangsperiode niet op voorhand vast te leggen, en afhankelijk te maken van de tijd die de voorbereiding van het toekomstige partnerschap in beslag zal nemen.

Barnier herhaalde dat de overgangsperiode niet verworven is. Er blijven meningsverschillen. Zo wil hij er zeker van zijn dat Europese burgers die tijdens die periode aankomen op de Britse eilanden op dezelfde wijze behandeld zullen worden als burgers die er al langer wonen. Ook vraagt Barnier garanties dat Londen tijdens de overgangsperiode niet van de Europese regelgeving zal afwijken.

De conservatieve regering van premier Theresa May had zelf om een overgangsperiode gevraagd. Tijdens die periode blijven de Britten deel uitmaken van de Europese douane-unie en eenheidsmarkt en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie naleven, maar hebben ze geen inspraak meer in de Europese instellingen.

De bepalingen van de overgangsperiode maken deel uit van het terugtrekkingsakkoord dat de Europeanen en Britten moeten sluiten. Barnier presenteert morgen een eerste ontwerp aan de Europese Commissie. Het is de juridische vertaling van het politieke akkoord dat beide partijen eind vorig jaar bereikten over onder meer de rechten van burgers, de financiële afwikkeling en de Ierse grenskwestie.

Barnier sloot zich ook aan bij de kritiek van Europees president Donald Tusk op de Britse visie op het toekomstige partnerschap dat de relaties met Groot-Brittannië na de overgangsperiode moet organiseren. “Het is inderdaad een pure illusie om te geloven dat we cherrypicking van de Britten zullen aanvaarden”, zei Barnier. “Wij zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de eenheidsmarkt.”

Premier May zal vrijdag meer toelichting geven bij de toekomstige relaties die Londen met het vasteland wil. De Britten stappen na de overgangsperiode uit de eenheidsmarkt en de douane-unie. Ze willen wel een zo makkelijk mogelijke toegang tot de Europese markt behouden, maar tegelijkertijd op bepaalde domeinen “een gecontroleerde afwijking” van de Europese regels mogelijk maken.

bron: Belga