Groen en Ecolo gaan samenhuizen in “Greenhouse”

Groen en Ecolo gaan samenhuizen in "Greenhouse"

Groen en Ecolo hebben trots hun ‘Greenhouse’ voorgesteld, waar beide zusterpartijen op termijn hun kantoren zullen samenbrengen. “Het project is de getuigenis van de samenwerking die we al jaren hebben. Eindelijk zijn we ‘samen – ensemble'”, zei Groen-voorzitster Meyrem Almaci, met een knipoog naar het Brusselse samenwerkingsverband, bij de voorstelling. “Het is voor mij het hoogtepunt van ons voorzitterschap”, vulde Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi aan. “Het Greenhouse wordt een plek waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Het is een aantrekkelijke, gezonde en aangename omgeving gericht op de buitenwereld. Met het Greenhouse willen we voluit onze rol opnemen als voorbeeld op het gebied van duurzaamheid, werkbaar werk en efficiënt gebruik van de werkomgeving”, stelden Almaci en Ecolo-covoorzitter Patrick Dupriez. De groenen verhuizen definitief na de verkiezingen van 2019.

Momenteel is Groen gehuisvest in Anderlecht. Ecolo, dat op het Barricadenplein huisde, heeft reeds haar intrek genomen in een deel van de nieuwe stek in de vlakbij gelegen Van Orleystraat. “Het idee bestaat al tien jaar. Onze overtuiging stopt niet aan de taalgrens. Onze taal is die van het ecologisme. We werkten al intens samen in de gemeenschappelijke federale fractie. Dankzij het samenhuizen kunnen onze diensten nu nog meer de samenwerking opzoeken”, verklaarde Almaci. Ecolo en Groen hebben samen met Jong Groen, Groenplus, Ecolo J en Etopia een coöperatieve opgericht, die het gebouw heeft aangekocht.

Greenhouse wil een voorbeeldfunctie opnemen met een ecologische visie op arbeid en huisvesting. “Onze visie is gestoeld op twee essentiële kenmerken: duurzaamheid en gezondheid. Greenhouse wordt een aantrekkelijke werkomgeving, met aandacht voor werkvreugde en welzijn voor wie er werkt. Daarnaast willen we de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken, onder meer door maximale energie-efficiëntie en een activiteitsgerelateerd gebruik van de werkomgeving. Het feit dat verschillende partners gebruik maken van één en dezelfde ruimte en faciliteiten, is al een belangrijke eerste stap. Er is ook plaats voor andere organisaties die interesse hebben”, aldus nog Almaci.

De bouwaanvraag voor de grondige renovering van het gebouw – met een prijskaartje van 1,4 miljoen euro – is ingediend en moet later dit jaar worden goedgekeurd. Eens dat gebeurd is, kan Groen haar huidig pand in Anderlecht verkopen. De opbrengst wordt in de coöperatieve Greenhouse ingebracht. In totaal heeft het gebouw een oppervlakte van 1.500 m2. De definitieve verhuis zal wellicht pas na de parlementsverkiezingen van 2019 plaatsvinden.

bron: Belga