Gemeenteraad Antwerpen – Armoedeorganisaties vragen toegankelijkere loketten en digitale dienstverlening

Het actieplatform StopArmoede.nu heeft maandag voor aanvang van de Antwerpse gemeenteraad actie gevoerd om aandacht te vragen voor de drempels die mensen in armoede, senioren en digibeten moeten overwinnen om de dienstverlening en tegemoetkomingen te ontvangen waar ze recht op hebben. De manifestanten beeldden door middel van een honderdtal stoeltjes een zowat eindeloze wachtrij uit. StopArmoede.nu roept onder meer op om meer loketfuncties te bundelen en meer voordelen voor armen automatisch toe te wijzen in plaats van na (online) aanvraag. Eerder op de dag gingen actievoerders met leden van de verschillende gemeenteraadsfracties in gesprek om voorbeelden aan te halen van praktische problemen die zich stellen voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. “Dat ging onder meer over een digibeet die online een parkeerverbodsbord moet aanvragen, of iemand die een tegemoetkoming ontvangt van het OCMW maar voor allerlei kortingen die daaraan verbonden zijn op het vlak van mobiliteitsabonnementen of sportclublidgelden zelf afzonderlijke aanvragen moet doen”, zegt Tamara Laevaert van StopArmoede.nu. “We waren blij te vernemen dat politici van alle fracties een vlotte dienstverlening voor àlle burgers als een prioriteit zien en hopen dat ze hiermee aan de slag gaan.”
StopArmoede.nu heeft alvast een reeks voorstellen klaar die drempels kunnen wegnemen. “Op buurtniveau kan er bijvoorbeeld werk gemaakt worden van een soort gecentraliseerd loket waar je terechtkan voor info of diensten van stad, OCMW, politie én mutualiteiten”, zegt Laevaert. “Ook een gratis infonummer om te bellen als je de info op een website niet begrijpt, kan al helpen. Daarnaast vragen we een opleiding voor alle loketpersoneel om te leren omgaan met armoede, diversiteit en zo meer.”

bron: Belga