Premie voor werkzoekenden die eigen zaak starten

Premie voor werkzoekenden die eigen zaak starten

Werkzoekenden ouder dan 45 die een eigen zaak opstarten krijgen daar vanaf 15 maart een premie voor. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, die de premie uitwerkte, geeft vandaag tekst en uitleg in een persbericht. Hoewel uit cijfers van VDAB blijkt dat veel werkzoekenden ondernemerschapsambities koesteren, blijft het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan schommelen tussen de 2 en 3 procent. Voor hen is het financiële risico immers het grootst.

Minister Muyters werkte een premie uit om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen. De premie start op het moment dat de werkzoekende zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep. “Op dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1.000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na twee jaar volledig uit te doven. Op kruissnelheid heb ik voor deze premie 20,5 mijoen euro beschikbaar.”

De premie wordt niet zonder meer toegekend. Van de werkzoekenden wordt engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, zoals bijvoorbeeld “Maak werk van je zaak”. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen.

bron: Belga