Meer geld voor centra voor ontwikkelingsstoornissen

De centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), die zich bezighouden met de opsporing van ontwikkelingsproblemen of een handicap bij kinderen, krijgen vanaf dit jaar 900.000 euro extra. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die meldt dit zondag in een persbericht. De COS zijn ambulante diagnostische centra voor kinderen met of een vermoeden van ontwikkelingsvertraging of -stoornis. Ze sporen ontwikkelingsproblemen op bij baby’s en kinderen en geven advies aan ouders en aan hulpverleners. De centra leveren daarnaast verslag af voor de aanvraag van individuele materiële bijstand, de aanvraag van een persoonsvolgend budget of als aanmelder voor de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp.
De vier COS in Vlaanderen (Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel) ontvangen nu in totaal 4,8 miljoen euro voor hun diagnostische activiteiten.
Eva Cloet, directeur COS Brussel: “Dankzij deze uitbreiding van de capaciteit zorgt de overheid er voor dat meer kinderen sneller toegang krijgen tot betaalbare diagnostiek, waardoor ook sneller de gepaste ondersteuning en begeleiding gestart kan worden.”

bron: Belga