VN-Veiligheidsraad stemt unaniem voor staakt-het-vuren in Syrië

VN-Veiligheidsraad stemt unaniem voor staakt-het-vuren in Syrië

De VN-veiligheidsraad heeft zaterdag unaniem een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië. Ondanks het aanvankelijk verzet van Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad en een vetomacht binnen de Veiligheidsraad, stemden alle 15 leden voor de resolutie.
De aangenomen tekst, die herhaaldelijk gewijzigd werd, roept “alle partijen op om de vijandelijkheden onverwijld stop te zetten voor minstens 30 opeenvolgende dagen in Syrië, voor een duurzame humanitaire pauze”.
Het doel is om “de regelmatige levering” van humanitaire hulp en diensten mogelijk te maken, net als de medische evacuatie van zieken en zwaargewonden. In de resolutie wordt ook opgeroepen tot het stopzetten van het beleg van onder meer Oost-Ghouta en Jarmoek. De laatste zeven dagen werden meer dan 500 burgers gedood bij aanvallen van het regime op Oost-Ghouta. Maar de internationale druk om een einde te maken aan het beleg van de enclave werd pas de afgelopen 48 uur echt opgevoerd.
Door de tegenstand van Rusland volgde de stemming over de resolutie pas twee weken na de indiening door Koeweit en Zweden.
Rusland wilde dat elk humanitair konvooi eerst groen licht moest krijgen van Damascus, maar dat werd geweigerd door de westerse landen. De strijd tegen jihadistische groeperingen als Islamitische Staat en al-Qaida valt niet onder het akkoord. Op vraag van Moskou zijn ook individuen, groepen en entiteiten die banden hebben met al-Qaida, IS, en groepen die door de Veiligheidsraad als terroristisch bestempeld worden, uitgesloten.
De uitzonderingen houden het risico op tegengestelde interpretaties in. Voor het Syrische regime zijn “terroristen” immers de rebellen die gesteund worden door het westen.
Binnen de vijftien dagen komt de Veiligheidsraad opnieuw samen om te bekijken of het staakt-het-vuren correct wordt nageleefd.

bron: Belga