Loonsverhoging voor onderwijspersoneel en maatregelen voor starters

Loonsverhoging voor onderwijspersoneel en maatregelen voor starters

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft met vakbonden en onderwijsverstrekkers een een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden komen er maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. De vakbonden hadden in hun eisenbundel fors ingezet op een loonsverhoging en die is er nu. Vanaf september 2018 komt er een lineaire verhoging van 0,3 procent die vanaf januari 2021 oploopt tot 2,1 procent. Daarmee zullen de onderwijslonen de tred van andere sectoren volgen. Om een einde te maken aan het feitelijke loonplafond na 25 jaar komt er een extra loontrap vanaf 35 jaar anciënniteit.

Het akkoord moet helpen om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. De komende jaren zijn er veel leraren nodig. Vanaf 2019 zou de jaarlijkse vraag naar nieuwe leraren stijgen van 5.000 tot 7.000 voltijdse leraren per jaar.

De cao bevat daarom ook maatregelen om startende en tijdelijke leerkrachten te helpen, met doorgedreven aanvangsbegeleiding voor starters. Er komen ook lerarenplatforms voor vervangende leerkrachten. Scholen die ondanks die platforms toch geen vervanger vinden, kunnen vervangingsopdrachten sparen en bundelen.

Vanaf 1 september kunnen leraren ook sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur krijgen. De procedure voor de vaste benoeming wordt vereenvoudigd. Een deel van de functies van personeelsleden die voor langere tijd in een verlofstelsel zitten, zullen vacant verklaard worden, waardoor 6.000 tijdelijke leerkrachten meer perspectief krijgen op een stabiele loopbaan.

Koepels, netten en vakbonden engageren zich om het akkoord bij hun achterban te verdedigen.

bron: Belga