“Bijzonder ernstig” dat ook bij NEO schijnzelfstandigheid opduikt

Bijzonder ernstig dat ook bij NEO schijnzelfstandigheid opduikt

Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) vindt het bijzonder ernstig dat er nu ook bij het stadvernieuwingsproject NEO consultants in schijnzelfstandigheid opduiken. Nochtans is dat onwettig en antwoordde minister-president Rudi Vervoort in december nog dat er niets aan de hand was bij NEO. Verstraete vindt het onbegrijpelijk dat de regering-Vervoort dit soort zaken niet spontaan aanpakt. De Morgen schrijft vandaag dat ook het stadsvernieuwingsproject NEO met schijnzelfstandigen werkt, hoewel de ordonnantie waarmee NEO opgericht werd expliciet stelt dat het personeel via arbeidsovereenkomsten dient te worden aangeworven. Volgens de krant werkt NEO vandaag nog met vijf consultancy-overeenkomsten, en dat al gedurende 5 jaar, dus reeds onder de voorganger van NEO, EXCS.

De Morgen kreeg een factuur in handen van een ingenieur die in november 2016 via zijn bvba 27.225 euro factureerde. Gedurende meer dan vijf jaar factureerde hij maandelijks hetzelfde bedrag, wat doet vermoeden dat het niet om een tijdelijke consultancy-opdracht gaat. Ook drie andere ingenieurs en een juriste sturen maanden hun factuur via een vennootschap, voor meer dan 15.700 euro per maand.

De consultancy-opdrachten kwam voor het eerst naar boven in een rapport van het Rekenhof eind 2017 dat misbruik met kredietkaarten en onkostenvergoedingen vaststelde. Er stonden voor 240.000 euro aan consultancy-opdachten in de boeken, waarvoor nooit een openbare aanbesteding georganiseerd werd. “Het Rekenhof geeft ons tot juli om ons in regel te stellen, wat we ook gaan doen”, stelt CEO Henri Dineur in de krant.

Groen wil volledige klaarheid over deze zaak, stelt Arnaud Verstraete, die Vervoort volgende week aan de tand zal voelen in het Parlement. “Indien bevestigd wordt dat Brusselse ordonnantie al jarenlang met de voeten getreden wordt, kan dit niet zonder gevolgen blijven voor de verantwoordelijken. Deze wantoestanden moeten onmiddellijk weggewerkt worden”, reageert hij aan Belga.

Hij vindt dat de Brusselse regering proactief binnen al haar eigen instellingen en organisaties moet kijken of er nog gelijkaardige praktijken tussen zitten, die zelf bekend maken en wegwerken.

bron: Belga