Polen respecteert EU-regels over luchtkwaliteit niet

Polen respecteert EU-regels over luchtkwaliteit niet
Polen respecteert EU-regels over luchtkwaliteit niet

Polen leeft de EU-regels over luchtvervuiling niet na. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Het Oost-Europese land overschrijdt de toegelaten concentraties fijnstof continu en herhaaldelijk, klinkt het in het arrest. In Europa is sinds 2008 een richtlijn van kracht over de luchtkwaliteit in de lidstaten. Het gaan dan om bepaalde drempels – per dag maar ook per jaar – van fijnstof en stikstofdioxide die niet overschreden mogen worden.

Polen overtreedt die regels voor fijnstof: tussen 2007 en 2015 werden de dagelijkse drempels “regelmatig” overschreden in 35 van de 46 zones waarin de luchtkwaliteit in het land wordt gemeten. Negen van die zones gingen ook boven de jaarlijkse limiet.

Eind 2015 was de maat voor de Europese Commissie vol. Ze daagde Polen voor het Europees Hof, omdat het land de EU-richtlijn niet correct toepaste. Het Hof geeft de Commissie nu gelijk. “De overschrijding van de limieten kan als persistent worden omschreven”, meent het Hof. Het excuus dat Warschau gebruikt – dat het toen niet de middelen had om de Europese regels te kunnen toepassen – telt niet, vindt de Europese rechtbank. “Dat kan de lange duur van de overschrijdingen niet rechtvaardigen”, klinkt het.

Bron: Belga