Jaarverslag Nationale Bank – ACV keurde verslag ditmaal wel goed, ABVV alweer niet

Net als de voorbije jaren waren de vakbonden niet onverdeeld gelukkig met een aantal passages in het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB). ACV-voorzitter Marc Leemans ondertekende het document dit keer echter wel, ABVV-topman Rudy De Leeuw deed dat alweer niet. Beiden maken deel uit van de Regentenraad van de instelling. “Het jaarverslag bevat zoete en zure elementen, zoals dat hoogstwaarschijnlijk voor elke regent het geval is”, zegt Marc Leemans. In tegenstelling tot vorig jaar, zette hij ditmaal wel zijn handtekening onder het document.
Bij ABVV-topman Rudy De Leeuw wogen de zure elementen zwaarder door dan de zoete. Hij keurde het verslag dan ook niet goed. Positieve punten zijn volgens de socialistische vakbondsman onder meer de aandacht voor duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie, en het belang dat gegeven wordt aan investeringen in innovatie, opleiding en infrastructuur.
Hij kan zich echter niet vinden in “de uitdrukkelijke bewering dat het hervormingsbeleid van de regering vrucht begint af te werpen”. De Leeuw wijst erop dat de economische groei en de werkgelegenheidsevolutie in België achterblijven op het gemiddelde in de eurozone, en volgens hem is de kwaliteit van de gecreëerde banen bovendien “navenant”.
De vakbondsvoorzitter mist ook een pleidooi om het werk meer werkbaar te maken, in het bijzonder voor oudere werknemers, en vindt dat het verslag te weinig aandacht geeft aan een meer rechtvaardige fiscaliteit.

bron: Belga