Binnenkort ook zonnepanelen op sociale huurwoningen

Binnenkort ook zonnepanelen op sociale huurwoningen

Binnenkort kunnen ook sociale woningen worden uitgerust met zonnepanelen. De commissie Wonen van het Vlaams Parlement heeft daarvoor vandaag het licht op groen gezet. Het voorstel van decreet van Björn Anseeuw (N-VA), Valerie Taeldeman (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) werd unaniem goedgekeurd. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet er in Vlaanderen fors worden geïnvesteerd in energie uit wind en zon. De daken van overheidsgebouwen en sociale woningen kunnen ‘quick wins’ zijn, omdat daar nog veel groeiruimte is. Toch heeft op dit moment slechts twee procent van de sociale woningen een voorziening voor hernieuwbare energie. Om bijkomende zonnepanelen op sociale woningen mogelijk te maken, was een aanpassing van de regelgeving en een bijhorend financieel model nodig. Vlaams parlementslid Björn Anseeuw heeft al langer een voorstel klaar. Dat is nu gestemd in de bevoegde commissie.

“Zonnepanelen op sociale woningen zorgen niet alleen voor meer duurzame energie, ze zullen ook leiden tot een forse verlaging van de energiefactuur van de huurder van een sociale woning. Voor een modaal gezin gaat het al snel om een besparing van enkele honderden euro per jaar”, zegt Anseeuw.

Hoe zit het voorstel in elkaar? Het is de sociale huisvestingsmaatschappij die de zonnepanelen plaatst en ook betaalt. Zij recupereert haar investering door die, gespreid over 25 jaar bijvoorbeeld (de minimale levensduur van de zonnepanelen), te verrekenen in de huurprijs. De huurder geniet van de opbrengst van de zonnepanelen in de vorm van een lagere elektriciteitsfactuur. Die verlaging ligt een pak hoger dan de verhoging van de huurprijs. Per saldo bespaart een modale huurder (met een verbruik van 3.500 kwh per jaar) volgens de indieners van het voorstel enkele honderden euro per jaar.

“Dit is een win-win”, zegt CD&V-politica Valerie Taeldeman. “Een lagere energiefactuur voor de huurder en een energiezuinige woning voor de verhuurder. Een bij uitstek sociale maatregel dus die zorgt voor meer duurzaamheid.”

Volgens de indieners is het potentieel alvast groot. Zo zijn er in Vlaanderen zo’n 150.000 sociale woningen. Bij de 68.000 eengezinswoningen en de ruim 4.000 duplexwoningen is het plaatsen van zonnepanelen het makkelijkst. “Maar ook op de daken van de bijna 79.000 sociale appartementen kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Daarmee kan dan elektriciteit opgewekt worden voor de gemeenschappelijke delen”, zegt Mercedes Van Volcem (Open Vld).

bron: Belga