“Vlaamse regering zal samenwerking met Oxfam niet stopzetten”

Vlaamse regering zal samenwerking met Oxfam niet stopzetten

De Vlaamse regering zal haar samenwerking met de hulporganisatie Oxfam niet stopzetten. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Oxfam Solidariteit heeft Bourgeois intussen een brief met uitleg bezorgd en zal binnenkort langsgaan op het kabinet van de minister-president. De Britse ngo Oxfam belandde de voorbije weken in het oog van de storm na berichten over seksuele wanpraktijken door medewerkers na de zware aardbeving op Haïti in 2010.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Janssens moet Vlaanderen haar subsidiëring aan de ngo opschorten tot er volledige klaarheid is over wat er is misgelopen.

Vlaams minister-president Bourgeois noemt de feiten die aan het licht zijn gekomen “onaanvaardbaar”. “Ze staan haaks op de humanitaire missie, op de ethische verwachtingen die je mag koesteren ten aanzien van een organisatie die zich opstelt als een ngo die humanitaire missies onderneemt in het zuiden van de wereld”.

Toch is Bourgeois niet van plan de samenwerking met Oxfam stop te zetten. Vlaanderen geeft trouwens niet op structurele basis subsidies aan de ngo. Bourgeois: “De mensen die de regels hebben overtreden, moeten op de strengst mogelijke manier worden aangepakt, en waar er strafrechtelijke feiten zijn gebeurd, moeten zij ook worden vervolgd. Maar ik wil de vele idealisten en de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij die organisaties, niet treffen met een algemene sanctie”.

Bourgeois heeft intussen een brief ontvangen van Stefaan Declercq, de algemeen secretaris van Oxfam Solidariteit, waarin sprake is van een intern onderzoek dat in 2011 is gevoerd en waaruit is gebleken dat er “geen enkele betrekking was op fondsen van de Belgische overheid”. In die brief wordt ook verwezen naar maatregelen die de organisatie sinds 2011 heeft genomen om “seksueel wangedrag en misbruik te voorkomen”.

Verder is afgesproken dat Oxfam binnenkort bij Bourgeois op de koffie om een en ander te bespreken en om te zien of de bestaande ‘code of conduct’ moet worden aangescherpt.

bron: Belga