Verkiezingen18 – Groen en sp.a ook in Borgerhout niet “Samen” naar de kiezer

In de nasleep van het uiteenvallen van het kortstondige project “Samen” van Groen en sp.a in Antwerpen, heeft Groen woensdagavond beslist om ook in het Antwerpse district Borgerhout na twee opeenvolgende legislaturen niet langer met sp.a naar de kiezer te trekken. Sp.a zegt akte te nemen van die beslissing en draagt meteen huidig districtsburgemeester Stephanie Van Houtven voor als lijsttrekker. Borgerhout was het enige district dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 “standhield” als links-progressief bastion en waar N-VA niet in de meerderheid geraakte. Het kartel sp.a-Groen sloot een coalitie met PVDA en een voormalige CD&V’er. Alles leek erop te wijzen dat sp.a en Groen ook in 2018 samen een lijst zouden vormen, zeker toen vorig najaar “Samen” het levenslicht zag op stedelijk niveau. Na het voortijdige einde van dat project omwille van de schandaalsfeer rond Antwerps sp.a-vooritter Tom Meeuws, gaven beide partijen aan dat op districtsniveau de beslissing over eventuele samenwerkingen aan de lokale mensen zou worden overgelaten.
In onder meer de districten Antwerpen en Deurne was eerder al bekendgemaakt dat er geen gezamenlijke lijst zou komen. Nu volgt ook Borgerhout. “We vinden het vanzelfsprekend jammer dat de progressieve krachten in Borgerhout niet zullen worden gebundeld zoals dat sinds 2006 gebeurde”, reageert Borgerhouts sp.a-voorzitter Koen Van Roey, die wel benadrukt dat sp.a en Groen “goede partners” blijven. Districtsburgemeester Van Houtven, tevens nationaal ondervoorzitter van de partij, wordt nu voorgedragen als sp.a-lijsttrekker.

bron: Belga