Onderzoekers van KU Leuven ontdekken 15 nieuwe genen die onze gelaatstrekken bepalen

Onderzoekers van de KU Leuven en de universiteiten van Pittsburgh, Stanford en Penn State hebben vijftien nieuwe genen geïdentificieerd die onze gelaatstrekken bepalen. De vier onderzoekscentra zetten hun onderzoek voort om nog meer dergelijke genen te identificeren. Met deze informatie worden heel wat toepassingen mogelijk in het domein van bijvoorbeeld het gerecht, historisch onderzoek en chirurgie. Terwijl onderzoekers in het verleden linken zochten tussen specifieke gelaatskenmerken, zoals de afstand tussen de ogen en een gen, gooiden deze wetenschappers het over een andere boeg. In databanken met 3D-beelden van gezichten en het bijhorende DNA werd gezocht naar overeenkomsten tussen DNA met kleinere zones in het gezicht.

Op die manier werden vijftien locaties in ons DNA geïdentificeerd die het gezicht mee vorm geven, waarvan zeven te maken hebben met de neus. De onderzoekers achterhaalden ook dat de genen voor deze gelaatskenmerken al actief zijn tijdens de ontwikkeling van ons gezicht in de baarmoeder en dat verschillende varianten van deze genen samenhangen met wanneer, waar en hoe sterk die zich uiten.

Eenmaal we weten hoe het DNA onze gelaatstrekken bepaalt, zijn veel interessante toepassingen mogelijk. Zo zouden forensische onderzoekers op basis van DNA van een crime scene een beeld van de dader kunnen schetsen en zouden historici gelaatskenmerken kunnen reconstrueren met DNA uit lang vervlogen tijden. En dokters zouden DNA kunnen gebruiken bij schedel- en gelaatsherstellende chirurgie.

bron: Belga