N-VA nodigt Carles Puigdemont uit voor colloquium in parlement

N-VA nodigt Carles Puigdemont uit voor colloquium in parlement

N-VA heeft de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont uitgenodigd voor een colloquium in de Kamer. De PS spreekt van een instrumentalisering van het parlement, maar volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is er geen vuiltje aan de lucht. “Puigdemont is een democraat, die democratisch verkozen is, in een Europees parlement zetelt en de stem van het Catalaanse volk vertolkt.” Enkele weken geleden had N-VA op de conferentie van voorzitters het gebruik van een zaal in het parlement aangevraagd om op 27 februari een colloquium te organiseren. Dat zou uitgaan van de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep. De verzamelde fractieleiders gingen niet zomaar akkoord. Op de gastenlijst stond immers ook “een Catalaans parlementslid” en de andere partijen wilden weten om wie het ging.

Vanzelfsprekend rees de vraag of het over Puigdemont zou gaan, maar dat wilde men bij N-VA toen niet gezegd hebben, voor een stuk omwille van principiële redenen. Dinsdagmiddag werd duidelijk dat het wel degelijk om de Catalaanse voorman gaat. Het punt prijkt woensdag opnieuw op de agenda van de conferentie van voorzitters.

De PS lijkt alvast op een no pasaran te mikken. “Het parlement mag niet worden geïnstrumentaliseerd door een partij, de N-VA, om het nationalisme en separatisme te verheerlijken. En ik herinner er trouwens aan dat tegen Puigdemont een aanhoudingsmandaat loopt in Spanje. Hij wordt vervolgd voor onder andere verduistering van publieke middelen”, zegt PS-fractieleider Ahmed Laaouej op de website van Le Soir.

Ook het cdH reageert afwijzend. “Het Belgisch parlement moet geen extra legitimiteit geven aan een man die door het gerecht in zijn land wordt gezocht”, benadrukt Georges Dallemagne (cdH).

“Ik ben als door de bliksem getroffen en verontwaardigd”, reageert zijn N-VA-collega De Roover aan het persagentschap Belga. Hij legt uit dat het colloquium van informatieve aard is en openstaat voor parlementsleden en hun medewerkers. “Ik hoop dat men geen verbod gaat instellen op het uiten van een mening in de Kamer. In heb me persoonlijk nooit verzet tegen het uitnodigen van sprekers die soms meningen hebben die ergens verschillen van de mijne”, aldus De Roover.

bron: Belga