Bouwsector groeit sterker dan Belgische economie

Foto R.V.

De bouwsector heeft het voorbije jaar een stijging van 3% gekend. Dat is meer dan de Belgische economie in zijn geheel, stelt de Confederatie Bouw.

De afgelopen twintig jaar kwamen er jaarlijks zowat 45.000 nieuwe woningen bij. Tussen eind 2013 en eind 2015 boomden de aanvragen voor bouwvergunningen, onder andere door de steeds strengere energienormen in Vlaanderen. Met 51.000 aanvragen was 2016 een absoluut topjaar, maar dat cijfer viel vorig jaar terug naar 47.000.

Regionale verschillen

Opvallend zijn de regionale verschillen. In Wallonië zijn minder dan de helft van de vergunningen (48%) voor appartementen, terwijl dat cijfer in Vlaanderen al 64% bedraagt en in Brussel zelfs 91%. Vooral de dure bouwgrond speelt hierin een belangrijke rol. De Confederatie Bouw maakt zich zorgen over het strengere hypotheekbeleid. De rente van woonkredieten gaat in stijgende lijn en dus roept de sectorfederatie de gewesten op om een fiscaal beleid en een beleid van ruimtelijke ordening te voeren dat de uitbreiding van het woningbestand aanmoedigt, in plaats van afremt.