“Een maand tussen theoretisch en praktisch rijexamen is veel te kort”

Een maand tussen theoretisch en praktisch rijexamen is veel te kort

Vlaanderen heeft in functie van de verkeersveiligheid net beslist om de termijn tussen het afleggen van het theoretisch rijexamen en het praktisch examen te verhogen van drie naar zes maanden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt het dan ook vreemd dat zijn Waalse collega Carlo Di Antonio beslist heeft dat jonge werkzoekenden voor wie het bezitten van een rijbewijs een vereiste is, al na een maand een praktijktest mogen afleggen. “Wij hebben op basis van verkeersveiligheidsadviezen beslist om de termijn te verlengen naar zes maanden, omdat experts net zeggen dat er nood is aan voldoende oefenkilometers”, zegt Weyts. “Eén maand is veel te kort.”

Weyts kan zich er bovendien niet in vinden dat enkel werkzoekenden aan andere voorwaarden moeten voldoen. “Het is niet omdat je werkloos bent dat je in minder veilige omstandigheden de baan op moet gaan”, zegt hij. Daarnaast worden werkende jongeren benadeeld in vergelijking met de werkzoekenden. “Dat vind ik een vreemde soort van discriminatie. Mensen gaan er daardoor misschien voor kiezen om niet te werken.”

In de kranten van Sudpresse die berichten over de nieuwe maatregelen in Wallonië, zegt Di Antonio nog dat hij de modaliteiten nog zal bespreken met de andere gewesten. Weyts wijst er echter op dat dat overleg niet noodzakelijk is, en dat de minister gebruik mag maken van zijn bevoegdheid om dergelijke aanpassingen door te voeren.

bron: Belga