“Denk dat reiziger niet over succes zal spreken”, laakt voorzitter Descheemaecker

Denk dat reiziger niet over succes zal spreken

De Lijn-voorzitter Mark Descheemaecker is niet gelukkig met de staking bij de openbaarvervoermaatschappij. “Ik denk niet dat de reizigers over een succes zullen spreken”, stelde Descheemaecker vandaag in De Ochtend op Radio 1. Hij laakt ook de “sloganeske taal” van de socialistische vakbond ACOD over de reorganisatie bij De Lijn, “die niet overeenstemt met de realiteit”. Door een staking van het personeel ondervindt de dienstverlening bij De Lijn deze morgen grote hinder. Vooral in de grote steden is er weinig of geen openbaar vervoer beschikbaar.

Het personeel staakt tegen de geplande reorganisatie. Toen die werd aangekondigd, was er volgens vakbondsafgevaardigde Rita Coeck van het ACOD sprake van dat de “managementstructuur” en “het waterhoofd” zouden worden aangepakt. “Het wordt nu duidelijk dat het de onderste niveaus zullen zijn die het zwaarst getroffen zullen zijn”, aldus Coeck. “Dit is geen reorganisatie, maar een amputatie”.

De voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn, Mark Descheemaecker, benadrukt dat er nooit eerder zoveel is geïnvesteerd in openbaar vervoer bij De lijn, maar dat het bedrijf klaar moet staan voor de Europese liberalisering. Daarom wordt drie jaar voorzien om “heel voorzichtig” de organisatie te verschuiven “naar een organisatie die performanter is en dichter bij de reiziger staat”. Descheemaecker merkt ook op dat de 40 miljoen euro besparingen waarvan sprake is, wordt geherinvesteerd in aanbod en begeleiding.

Op 21 februari staat een nieuw gesprek gepland tussen de directie en de vakbonden, al lijkt de voorzitter daar vraagtekens bij te plaatsen omdat de socialistische vakbond “een week later toch gaat staken”. Die actie kadert in een oproep van de nationale ACOD, om te protesteren tegen de regeringsplannen rond zware beroepen.

bron: Belga