Psychologische begeleiding gedetineerden ondermaats

Er is in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen een groot tekort aan psychologen en trajectbegeleiders om gedetineerden op te volgen. Dat leidt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) af uit cijfers die ze heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Met het huidige personeel kan elke gevangene hooguit 10 uur psychologische begeleiding krijgen. Per jaar. Dat is amper een druppel op een hete plaat”, zegt Kherbache. In het kader van de aanpak van geradicaliseerde gedetineerden hamert sp.a-politica Yasmine Kherbache al langer op een betere opvolging van gedetineerden. Volgens Kherbache blijkt uit de cijfers die ze bij Vandeuzen heeft opgevraagd dat het bestaande aanbod ontoereikend is.
Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat er amper 19 voltijdse medewerkers van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (o.a. psychologen) zijn voor 6.216,2 gedetineerden in alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. “Dat is 10 uur per gevangene op een jaar”, zegt Kherbache. “Hierdoor is de wachtlijst voor een psycholoog soms langer dan de straf die men uitzit.”
Daarnaast zijn er volgens Kherbache slechts 50,5 voltijdse trajectbegeleiders die moeten instaan voor het onthaal, activering en motivering van gedetineerden en het opstellen van een re-integratieplan. “Verontrustende cijfers, als je weet dat 1 op 2 gevangene nood heeft aan psychische zorg.”
De sp.a-politica hamert op het belang van een betere begeleiding. “Zonder die begeleiding vormt de gevangenis een gevaarlijke voedingsbodem voor verdere radicalisering in plaats van re-integratie. Veel van de geradicaliseerden hebben een carrière als ‘draaideurcrimineel’. Ze komen in de gevangenis terecht en komen daar nog meer geradicaliseerd uit. Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken”, aldus Kherbache.

bron: Belga