“Diversiteit op werkvloer: veel theorie, (te) weinig in de praktijk”

Negen op de tien Belgen vinden niet dat er bij de aanwerving voor een job rekening gehouden mag worden met de origine van de sollicitant, maar toch voelde 14 procent van mensen met niet-Belgische roots zich in 2017 gediscrimineerd. Dat opmerkelijke resultaat komt uit de enquête van onderzoeksbureau Trendhuis bij meer dan 4.600 Belgen over hoe zij staan tegenover diversiteit op de werkvloer. In theorie lijkt de Belgische werknemer klaar voor diversiteit op de werkvloer, stellen de onderzoekers vast. Zo zegt bijvoorbeeld 86 pct van de Belgen het liefst te willen werken in een “divers team”, maar ondanks deze relatief positieve houding ten aanzien van diversiteit, komt discriminatie op de werkvloer nog vrij courant voor.

Zo werd 13 pct van de Belgen in 2017 geconfronteerd met discriminatie op de werkvloer en 14 pct van de werknemers met niet-Belgische roots heeft in 2017 discriminatie ervaren op basis van origine. Tegenover de theoretische aanvaarding van diversiteit, geeft 73 pct van de ondervraagden niettemin ook in de enquête te kennen dat ze het liefst samenwerken met “collega’s gelijkaardig aan zichzelf”. Over de hoofddoek voor de klas heerst er verdeeldheid: 56 pct van de Belgen vindt dat een hoofddoek voor de klas kan, al zijn jongere vrouwen hier het flexibelst in.

Wat leeftijdsdiscriminatie betreft, blijkt dat 7 pct van de Belgen in 2017 in aanraking kwam met discriminatie op basis van leeftijd. Naast gelijkheid op basis van leeftijd is gender voor 44 pct van de Belgen een van de belangrijkste aspecten van diversiteit op de werkvloer. Bij jongeren staat gender zelfs met stip op nummer één. Ook hier gaapt een grote kloof tussen de met mondreclame beleden theorie enerzijds en de alledaagse praktijk anderzijds.

bron: Belga