“Gelijkschakelen boete middenvakrijden en rechts inhalen zou logisch zijn”

Gelijkschakelen boete middenvakrijden en rechts inhalen zou logisch zijn

“Dat op het middenvak blijven rijden op de autosnelweg in plaats van in te voegen het rijgedrag is dat door anderen als het meest irritant wordt ervaren, bleek al uit de enquête van Vias die we van half november hebben uitgebracht”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias, in een reactie op het voorstel van twee Open Vld’ers om van middenvakrijden een tweedegraadsovertreding te maken. Waar het voor Vias om gaat is dat twee verkeerde vormen van rijgedrag, het rechts inhalen en het middenvakrijden, op dezelfde manier worden aangepakt. “Nu is middenvakrijden een eerstegraadsovertreding en rechts inhalen een tweedegraadsovertreding”, zegt Willems, “en dat is niet logisch temeer omdat automobilisten vaak tot rechts inhalen worden gedwongen door diegenen die halsstarrig op het middenvak blijven rijden, terwijl er rechts meer dan genoeg plaats is om te rijden.”

“Door de gelijkschakeling van de tarieven voor de boetes, zend je tenminste het signaal uit dat middenvakrijden een verkeersovertreding is”, vervolgt Willems. “Anderzijds is het een kwestie van je gezond verstand te gebruiken als weggebruiker: je kunt niet verwachten dat mensen hun auto op een drukke autosnelweg snel-snel tussen twee vrachtwagens gaan invoegen, want dat brengt ook risico’s mee. Waar we het over hebben, zijn de omstandigheden waarbij er geen druk verkeer is, en dus de mogelijkheid perfect bestaat om rechts te gaan rijden zonder risico’s. In zo een geval moet je rechts gaan rijden, dat is nu eenmaal de regel.”

bron: Belga