13 jaar als leeftijdsgrens voor social media – “Zal ook ouders helpen om bewuster met social media om te gaan”

13 jaar als leeftijdsgrens voor social media - "Zal ook ouders helpen om bewuster met social media om te gaan"

Het voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) om de onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van social media op 13 jaar te leggen, kan op de goedkeuring rekenen van de Vlaamse Jeugdraad en pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). Al plaatst die laatste wel een kanttekening. “We moeten ook de werkelijkheid onder ogen zien, en die is dat jongeren er eigenlijk nog veel vroeger aan beginnen.” De Backer gaat binnenkort een wetsontwerp indienen om de wettelijke minimumleeftijd voor een profiel op social media op 13 jaar te leggen. Over die wettelijke onderste leeftijdsgrens bestond al een Europees kader, maar lidstaten moesten zelf nog een grens bepalen tussen 13 en 16 jaar oud. “Ik begrijp de redenering van de staatssecretaris om de leeftijd te vervroegen volkomen, maar tegelijkertijd mogen we niet uit het oog verliezen dat in realiteit veel jongeren er nog veel vroeger aan beginnen”, aldus De Bruyckere. Anderzijds meent hij dat de verlaging van de wettelijke minimumleeftijd ouders zal helpen om bewuster om te gaan met social media en het gebruik ervan door hun kinderen. “Het is ook belangrijk in termen van mediawijsheid, jongeren de skills aanleren om er kritisch mee om te gaan”.

De pedagoog ziet het fenomeen als “iets dat in beweging is. Het zal niet lang duren voor de discussie weer de kop opsteekt.” Volgens De Bruyckere is het belangrijk om het gebruik van social media door jongeren goed te monitoren. “Er zijn negatieve effecten aan, maar er zijn intussen ook wetenschappers die wijzen op de positieve effecten voor bijvoorbeeld het gezinsleven.”

De Vlaamse Jeugdraad werd door staatssecretaris De Backer geconsulteerd over het voornemen om de wettelijke minimumleeftijd om actief te zijn op social media te verlagen naar 13 jaar. Coördinator Dries De Smet van de Jeugdraad noemt het een “logische leeftijd als je kijkt naar de realiteit”. Hij hamert ook op het belang om kinderen en jongeren de nodige vaardigheden aan te leren, “zodat ze kritisch en creatief leren omgaan met de gevaren en opportuniteiten” van social media. Bij dat laatste ziet De Smet een rol weggelegd voor zowel ouders, scholen als jongerenorganisaties.

bron: Belga