Elektrische bussen: “We lopen sterk achter op Nederland en Scandinavië”

Bij busbouwer VDL Roeselare staan 100 elektrische bussen klaar om geleverd te worden aan de regio Amsterdam. Het gaat om de grootste order van e-bussen in West-Europa. Maar Vlaanderen hinkt op dat vlak nog altijd achterop, zo zegt Peter Wouters, managing director bij VDL Roeselare, zaterdag in “De Markt” op Eén. “Een omslag vergt politieke moed.” VDL Roeselare heeft er enkele jaren geleden bewust voor gekozen om alle ontwikkelingen toe te spitsen op elektrische bussen. “Dat vergt grote ontwikkelingskosten en investeringen in technologie”, zegt Peter Wouters. “Maar het werpt zijn vruchten af.”
In Nederland mag vanaf 2025 geen enkele nieuwe bus van het openbaar vervoer nog vervuilende stoffen uitstoten en vanaf 2030 geldt dat voor alle bussen die rondrijden.
Die evolutie bespeurt Wouters hier niet. “Het is heel opvallend dat er hier in de drie landsdelen – Wallonië, Brussel en Vlaanderen – voor gekozen is om naast dieselbussen de komende jaren nog te gaan rijden met hybride bussen”, zegt Wouters. “Er lopen een paar kleine proefprojecten in Vlaanderen en Brussel. Maar daarmee lopen we heel sterk achter op Scandinavië en Nederland.”
De fabrieksbaas kijkt naar de politiek. “Zij stippelen het beleid uit voor De Lijn. Als ik hen daarover hoor spreken, gaat het heel vaak over budget en besparingen en nog te weinig over de mogelijkheden die de technologie biedt om snel te evolueren naar bussen die niets meer uitstoten.”

bron: Belga