Advocatuur en magistratuur vervrouwelijken verder

Advocatuur en magistratuur vervrouwelijken verder

Justitie is aan het vervrouwelijken. Zo blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Raf Terwingen heeft verzameld. Van de ruim 10.000 advocaten die ons land telt, zijn er 55 procent man en 45 procent vrouw, maar als we kijken naar de advocaten en stagiairs jonger dan 30 jaar die ingeschreven zijn bij de balie is die verhouding volledig omgekeerd: 61 procent vrouwen en 39 procent mannen. Ook in de rechtbanken en parketten van eerste aanleg zijn vrouwen in de meerderheid. Vrede- en politierechters zijn vooral mannelijk, wat ook geldt voor de hoven van beroep, cassatie en de parketten-generaal. Raf Terwingen juicht de vervrouwelijking van justitie toe. “Het onevenwicht man-vrouw was absoluut onlogisch. Advocaat is een prachtig beroep, waarbij sociaal contact en oplossingsgerichtheid zeer belangrijk zijn. Ook empathie, bijvoorbeeld naar aanleiding van het toenemend belang van de bemiddeling in het recht, is iets waar vrouwen in uitblinken. Tenslotte heb ik de ervaring dat vrouwen even en zelfs meer geduchte tegenstanders zijn. Alle gekheid op een stokje: de democratisering in de magistratuur en advocatuur is goed voor de stiel”, aldus de CD&V’er.
Wat de advocatuur betreft, stijgt het aantal vrouwen gestaag. In 2012 lag de verhouding man-vrouw op 58-42. Dat is geëvolueerd naar 55-45. Maar dat zal in de toekomst nog grondig veranderen. Bij de advocaten en stagiairs onder de 30 jaar zijn de vrouwen met 62 procent duidelijk in de meerderheid. Bij de 30-plussers is de verhouding net omgekeerd met 61 procent mannen. Veel meer rechtenstudentes stromen dus door naar de balie. In de oudere advocatuur zitten nog meer mannen, die stelselmatig wegvallen, merkt Terwingen op. In het zuiden van het land kennen we een gelijkaardige toestand: tot 40 jaar zijn er meer vrouwelijke advocaten, boven 40 is dat omgekeerd.
Ook bij de magistratuur, treedt de vervrouwelijking in. De rechtbanken van eerste aanleg tellen meer vrouwen, maar er zijn grote verschillen per arrondissement. Meest vrouwelijk zijn Waals-Brabant (76% vrouwen) en Leuven (71%), terwijl Luxemburg (55%), Oost-Vlaanderen (54%) en West-Vlaanderen (51%) onderaan bengelen. Vrouwen hebben ook de bovenhand bij de parketten in eerste aanleg met 58% vrouwen bij het parket eerste aanleg en 62% bij het arbeidsauditoraat. Bij de vrederechters (63%) en politierechters (61%) zijn de mannen nog in de meerderheid.
Op het hoger niveau stijgt het aantal vrouwen ook. Bij de hoven van beroep kennen we een evenwicht – 49% mannen/51% vrouwen -, maar bij de arbeidshoven is er nog een overwicht van mannen (64%). Bij het Hof van Cassatie zijn de mannen met 70% nog duidelijk in meerderheid, maar in 2010 waren ze nog met 86%. De parketten-generaal zijn overwegend mannelijk met een 60/40-verhouding in de parketten-generaal en zelfs 92/8 bij het Hof van Cassatie. Als afsluiter is er het federaal parket met een evenwicht van 48% mannen en 52 % vrouwen.

bron: Belga