Mary vraagt dat Salah Abdeslam zou vrijuit gaan wegens procedurefout

Sven Mary, de advocaat van Salah Abdeslam, meent dat de strafvordering in het proces over de schietpartij in de Driesstraat onontvankelijk is. Bij de aanstelling van een onderzoeksrechter is een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving, waardoor het hele onderzoek nietig is en Salah Abdeslam vrijuit moet gaan, klonk het. Toen het federaal parket een onderzoeksrechter vorderde voor de schietpartij, richtte het die vordering aan de deken van de onderzoeksrechters in Brussel. Dat wil zeggen, aan de onderzoeksrechter met de meeste anciënniteit. Die onderzoeksrechter duidde daarop een onderzoeksrechter aan die gespecialiseerd was in terrorismezaken. Alleen was de vordering van het federaal parket opgesteld in het Frans en is de deken van de onderzoeksrechter een Nederlandstalige onderzoeksrechter, die daarop wel in het Frans een beslissing nam om een Franstalige gespecialiseerde onderzoeksrechter aan te duiden. Dat is volgens Mary een inbreuk op de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken en brengt dus de onontvankelijkheid van de strafvordering mee.

bron: Belga