Vlaanderen voorziet terugbetaling voor wie geen aardwarmte vindt

De Vlaamse regering gaat zich borg stellen voor de risico’s die verbonden zijn aan het zoeken naar diepe aardwarmte. Wie een boring doet op zoek naar diepe geothermie, maar geen potentieel vindt, kan een deel van zijn investeringskost terugkrijgen. Op die manier wil de regering meer bedrijven aansporen om op zoek te gaan naar de groene energie. Het ontwerp van decreet werd deze ochtend goedgekeurd in de bevoegde commissie van het parlement. De productie van hernieuwbare energie gebeurt op dit moment voornamelijk met zon, wind en biomassa. “Na de kernuitstap in 2025 zal warmte steeds belangrijker worden”, zei energieminister Bart Tommelein vorig jaar bij de voorstelling van de Vlaamse energievisie. “Eerst in de vorm van restwarmte, maar daarna ook door middel van geothermie.”

Bij diepe geothermie wordt energie opgewekt door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper gelegen warmtereservoirs te gebruiken. De techniek kan worden gebruikt voor de bevoorrading van warmtenetten, maar ook om elektriciteit op te wekken. In vulkanische streken is het systeem al winstgevend. In onze streken heerst echter nog wat ‘warmwatervrees’, dixit Tommelein.

De private verzekeringsmarkt heeft op dit moment geen interesse om investeerders bij te staan die in de diepe ondergrond op zoek gaan naar warmte, maar minder rendement vinden dan gedacht. Daarom voorziet de regering nu een juridische basis voor een eigen waarborgregeling. De regering is bereid om een deel van de kosten terug te betalen, maar het maximumbedrag moet nog worden vastgelegd.

bron: Belga