“Warmtekracht kan kerncentrale vervangen”

Warmtekracht kan kerncentrale vervangen

De sector van de warmtekrachtkoppeling mengt zich in het debat over het Energiepact. “Zo krijgen we de puzzel van de duurzame energie gelegd”, klinkt het vandaag in De Standaard. Warmtekrachtkoppeling of WKK-centrales draaien ook op brandstoffen, maar ze ­recupereren de warmte die daarbij vrijkomt voor de verwarming van pakweg tuinbouwserres, industriële processen of ziekenhuizen. Daardoor verbruiken ze twintig tot dertig procent minder.

De organisatie schat dat er tegen 2025, wanneer volgens de huidige wetgeving de laatste kerncentrale de deuren moet sluiten, duizend megawatt aan vermogen kan bijkomen. Dat is het equivalent van een grote kerncentrale.“De WKK-technologie vindt steeds meer haar weg naar kmo’s en gezinnen”, zegt directeur Senne Gabriels van Cogen Vlaanderen in de krant.

De sector denkt met de nieuwe groei de overgang naar een energiebevoorrading zonder kernenergie makkelijker te kunnen maken. Volgens een studie van netbeheerder Elia zouden er acht tot negen gascentrales bij moeten komen tegen 2025 om het wegvallen van kernenergie op te vangen. Door het gebruik van warmtekrachtkoppeling zouden het er hooguit zeven moeten zijn.

bron: Belga