Laeremans voor derde maal in beroep tegen vernietiging buurtweg Parking C

Laeremans voor derde maal in beroep tegen vernietiging buurtweg Parking C

Gemeenteraadslid Bart Laeremans (Vernieuwing) gaat voor de derde maal in beroep tegen de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Ditmaal start hij een procedure voor de Raad van State. Het Grimbergse oppositielid wijst erop dat de procedure door de gemeente en later de provincie voor de afschaffing van de buurtweg niet correct is verlopen. Hij merkt ook op dat Grimbergen door het behoud van de buurtweg inspraak heeft over wat er met Parking C gebeurt, ook nu het Eurostadion van de baan lijkt. Laeremans diende reeds tweemaal beroep in tegen de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om de buurtweg af te schaffen. In december 2017 bekrachtigde minister van Omgeving Joke Schauvliege de vernietiging, waartegen hij nu bij de Raad van State beroep aantekent.

Volgens Bart Laeremans is de procedure foutief omdat het gemeentebestuur door de vrederechter gedwongen werd de buurtweg af te schaffen. Normaal gezien moet het gemeentebestuur een beslissing nemen op basis van een openbaar onderzoek, wat hier dus niet gebeurd is. “Zowel de gemeente als de provincie hebben niet onafhankelijk kunnen oordelen”, besluit het oppositielid.

Hij wijst er ook op dat de bestendige deputatie in 2006, bij de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg voor de vernieuwing van de oprit naar de ring, zelf stelde dat het andere deel van de buurtweg nog wel degelijk gebruikt werd.

Het behoud van de buurtweg is niet enkel symbolisch, benadrukt Laeremans. “Indien de buurtweg blijft bestaan, is de gemeente Grimbergen eigenaar van dat deel van de grond op Parking C en heeft ze dus inspraak bij de plannen voor Parking C”, besluit hij.

bron: Belga