Voorzitter raad van bestuur Publifin op de wip

Voorzitter raad van bestuur Publifin op de wip

De voorzitter van de raad van bestuur van Publifin, Paul-Emile Mottard (PS), heeft het verslag van de raad, dat werd overgemaakt aan de Waalse regering en het parlement, eigenhandig gewijzigd om een uitzondering te vragen van het loonplafond van 245.000 euro bij Nethys, zoals dat staat in het decreet dat wordt voorbereid. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag. Op ‘La Première’ (RTBF) vroeg MR-bestuurder Fabian Culot dat de PS het voorzitterschap zou heroverwegen. Het Luikse provincieraadslid Culot vraagt ook dat een crisismanager zou worden aangesteld voor de intercommunale Publifin en zijn operationele poot Nethys. Die moet als tussenpersoon tussen het management en de raad van bestuur optreden om te waken over zowel de economische belangen als het goede bestuur.

Zoals de onderzoekscommissie van het Waals Parlement in de aanbevelingen bepaalde, moet de omstreden intercommunale elk trimester verslag uitbrengen van de omzetting van de aanbevelingen. Eerder hadden reeds een aantal kranten onthuld dat het laatste verslag dat voogdijminister Valérie De Bue had ontvangen, verschilde van de versie die de raad van bestuur goedkeurde. Zo werden drie paragrafen toegevoegd in de bijlagen. Paul-Emile Mottard, voorzitter van het Luikse provinciebestuur, gaf dit vandaag toe. “Dat gebeurde niet bewust, maar is eerder een duidelijke onhandigheid. Het leek ons nuttig om de regering in kennis te stellen van onze meningen over verschillende kwesties zoals de vergoedingen. Daarover handelden de bijlagen”, verduidelijkt hij in L’Avenir.Volgens L’Echo verdienen 23 kaderleden van Nethys meer dan het plafond van 245.000 euro. Publifin verduidelijkte gisteren in een mededeling geen uitzondering te vragen op het loonplafond voor kaderleden van Nethys.

bron: Belga