Vredesorganisaties klagen gebrekkige parlementaire controle op militaire operaties aan

Vredesorganisaties klagen gebrekkige parlementaire controle op militaire operaties aan

In een rapport klagen twee vredesorganisaties, Pax Christi Vlaanderen en Vredesactie, de gebrekkige parlementaire controle op militaire operaties aan. Het rapport brengt in kaart welke bevoegdheden het Belgisch parlement heeft om deelname aan militaire operaties op te volgen en te evalueren. “Het federale parlement heeft geen instemmingsrecht bij de start van een operatie, besteedt het schrijven van parlementaire resoluties over deelname uit aan de regering, wordt niet grondig en systematisch geïnformeerd over lopende operaties en politieke en militaire doelstellingen, en heeft geen enkel instrument om een grondige evaluatie van een afgelopen operatie te eisen”, luidt de conclusie.

Pax Christi Vlaanderen en Vredesactie bekeken de Belgische inzet in Irak (in 2014 en 2015) van nabij en besluiten daaruit dat de beperkte controlemechanismen waarover het parlement wél beschikt “systematisch onderbenut” worden.

De vredesorganisaties roepen op om een “structureel kader” in te voeren “dat een volledige informatiedoorstroom naar het parlement voor, tijdens en na een operatie garandeert”. “Vandaag worden beslissingen over militaire operaties genomen in een schemerzone, zonder veel democratische controle. Na afloop lijkt niemand geïnteresseerd in de vraag wat het nu allemaal heeft opgebracht”, zegt Lene Jacobs van Vredesactie.

bron: Belga