Bourgeois bereid tot gesprek met Ronse over afschaffing taalfaciliteiten

Bourgeois bereid tot gesprek met Ronse over afschaffing taalfaciliteiten

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is bereid om een gesprek aan te gaan met de gemeente Ronse over de afschaffing van de taalfaciliteiten. Dat heeft Bourgeois vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Tom Van Grieken. In de faciliteitengemeente Ronse gaan al langer stemmen op om de taalfaciliteiten af te schaffen. Die faciliteiten vormen volgens de gemeenten een zware last en zetten een rem op de ontwikkeling van de gemeente. De gemeente kan ook niet fuseren en komt zo ook niet in aanmerking voor de financiële bonus die de Vlaamse overheid daarvoor voorziet.

In de gemeenteraad van Ronse is nu quasi unaniem een motie goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de taalfaciliteiten af te schaffen. In die motie wordt er ook op aangedrongen de kwestie te agenderen op het Overlegcomité (het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land) en om een onderhoud te hebben met de minister-president en de premier.

Minister-president Bourgeois heeft inhoudelijk wel oren naar de vraag van de stad Ronse. Hij is ook bereid om met Ronse het gesprek aan te gaan. Bourgeois wil eerst dat overleg afwachten en de kwestie nog niet agenderen op het Overlegcomité.

Ook een onmiddellijke wijziging van de Grondwet is volgens Bourgeois niet haalbaar. Voor zo’n wijziging moet artikel 129 voor herziening vatbaar verklaard worden en moet de Kamer ontbonden worden. “Ik denk dat het wijselijk is om te zien hoe er tegen 2019 kan gewerkt worden. Nu daarmee naar buiten komen, zou gedoemd zijn om te mislukken”, aldus Bourgeois.

Vlaams Belang-parlementslid Tom Van Grieken vindt die reactie te mager. “U schuift het voor u uit tot na de verkiezingen in 2019. Schaf de faciliteiten de facto af. De N-VA laat de Vlamingen in Ronse in de steek. De V in N-VA dekt al lang de lading niet meer. Stop met wegkijken.”

bron: Belga