Bonden willen structurele oplossing voor vervangen zieke leerkrachten door stagiairs

Bonden willen structurele oplossing voor vervangen zieke leerkrachten door stagiairs

De onderwijsbonden Christelijk Onderwijzersverbond (COV), ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs vragen een structurele oplossing voor het vervangen van zieke leerkrachten door stagiairs. Ze reageren daarmee op het artikel van vandaag in Het Belang van Limburg, waarin de hogescholen PXL en UCLL stellen alsmaar vaker de vraag te krijgen of ze stagiairs kunnen sturen om een zieke leerkracht te vervangen. “Het is een praktijk die al jaren aan de gang is. Alleen neemt ze vandaag grotere proporties aan door het toegenomen absenteïsme wegens ziekte”, zegt Marnix Heyndrickx, de voorzitter van VSOA Onderwijs. “Crevits heeft bij haar aantreden in 2014 gezegd werk te zullen maken van werkbaar werk en vervangingspools. Wij vragen aan de minister dat zij op korte termijn met oplossingen voor langdurige afwezigheden komt”, stelt hij.

Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV, heeft het over een “spijtige evolutie”. Maar als de nood hoog is, zoeken schoolbesturen met de moed der wanhoop naar oplossingen.” Volgens haar toont dit aan dat er dringend maatregelen nodig zijn. “Als er geen goede maatregelen komen en geen versterking van het basisonderwijs, stevenen we af op een toekomstig onderwijsveld vol onbevoegden. Dat is niet wat wij willen voor onze kinderen.”

Ook Raf De Weerdt van ACOD Onderwijs erkent dat het vervangen van zieke leerkrachten door stagiairs af en toe gebeurt als noodoplossing. “Op de vraag of we daar gelukkig mee zijn, is het antwoord neen. Iemand die alleen voor de klas staat, moet voor ons in principe gediplomeerd zijn”, reageert hij. “We zouden het jammer vinden mocht het een structurele oplossing worden”, aldus De Weerdt, die het ook problematisch vindt dat de stagiairs in principe niet betaald kunnen worden. “De volle verantwoordelijkheid en geen loon, dat is een piste die wij niet graag bewandelen.”

bron: Belga