Theo Francken breekt lans voor Europees initiatief inzake vluchtelingencrisis

Theo Francken breekt lans voor Europees initiatief inzake vluchtelingencrisis

De Europese Unie moet een antiverdrinkingsplan lanceren en met alle Noord-Afrikaanse landen bilaterale akkoorden afsluiten om zo een einde te maken aan de heersende “migratiechaos”. Daarvoor heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gepleit tijdens een lezing bij de Brusselse Club van Lotharingen. “Zulke akkoorden moeten verzekeren dat migranten die gered worden in de internationale wateren voor de Libische kust in deze landen een waardige en humane opvang krijgen, gefinancierd door de EU, en ook internationale bescherming”, zei Francken. Hij denkt dat migranten niet met respect voor de mensenrechten kunnen worden behandeld als Europa “de bescherming van zijn buitengrenzen (uitbesteedt) aan obscure regimes en milities” in verafgelegen landen.

Francken toont zich bijzonder kritisch ten aanzien van het doorstorten van Europees geld naar transitlanden – zoals Soedan en Tsjaad – zodat die grenscontroles kunnen doen, maar ook tegenover de Europese financiële ondersteuning van de Libische kustwachten. Francken erkent dat deze aanpak noodzakelijk was, maar dat er ook vragen bij kunnen worden gesteld wat betreft het respect voor de rechten van de mens.

Daarom moet Europa volgens hem “opnieuw het initiatief nemen met een gespierde, globale en coherente buitenlandse politiek”. “We moeten de migranten voor de Libische kusten redden, maar daarna moeten we hen naar ‘veilige havens’ brengen buiten Europa. Dat is de enige manier om een einde te maken aan de migratiechaos.” Om redenen van efficiëntie, moet de EU zich concentreren op zijn onmiddellijke periferie. “Ofwel beschermt deze periferie ons wanneer ze stabiel is en ons vriendschappelijk bejegent, ofwel vormt ze een bedreiging als ze aan chaos is overgeleverd.”

bron: Belga