Aartsbisschop Jozef De Kesel: “Nooit klachten ontvangen over Poppe”

Aartsbisschop Jozef De Kesel: "Nooit klachten ontvangen over Poppe"

Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) getuigd dat hij nooit klachten heeft ontvangen over de beschuldigde. De toenmalige bisschop van Brugge besliste na de aanhouding van Poppe wel om de Wevelgemse diaken te ontslaan. “Ik ben in 2010 aangesteld als bisschop van Brugge en ik had geen nauw contact met Ivo Poppe. Ik herinner me wel dat hij me een brief heeft geschreven eind 2010, waarin hij vroeg om ontslagen te worden van de verantwoordelijkheid als aalmoezenier”, stak de aartsbisschop van wal. Poppe werd in die periode immers fulltime benoemd als diaken in de federatie Wevelgem. “Ik heb dat aanvaard, die twee waren niet te combineren. Bij zijn benoeming heb ik dan ook kort met hem gesproken.”

Tijdens het proces lieten de meeste getuigen zich lovend uit over het werk van de diaken. “Ik kan alleen getuigen dat ik nooit klachten gehoord heb over hem, er zijn nooit negatieve berichten gekomen over de uitoefening van zijn taak”, aldus Jozef De Kesel. Het bisdom had de feiten uiteraard absoluut niet verwacht. We waren natuurlijk onthutst, zoals iedereen. We hebben de nodige maatregelen getroffen. Die waren noodzakelijk, want hij zat in de gevangenis en kon zijn taken niet uitoefenen. De bisschop benoemt en kan ontslaan, wat dan ook is gebeurd.”

bron: Belga