1 jaar Antwerpse lage-emissiezone: “steeds minder vervuilende voertuigen rijden LEZ binnen”

1 jaar Antwerpse lage-emissiezone: "steeds minder vervuilende voertuigen rijden LEZ binnen"

Op donderdag 1 februari is het precies een jaar geleden dat de stad Antwerpen als eerste in ons land op haar grondgebied een lage-emissiezone (LEZ) invoerde. De meest vervuilende voertuigen mogen sindsdien de binnenstad – het gebied binnen de Antwerpse ring en de wijk Linkeroever – niet meer in, op straffe van een boete. Of de luchtkwaliteit er tijdens dat eerste jaar al op vooruitgegaan is, is niet duidelijk, maar volgens het stadsbestuur is het aantal vervuilende wagens die de stad binnenrijden, wel al fors afgenomen. Betrouwbare cijfers over de evolutie van de luchtkwaliteit zijn er volgens het kabinet van schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) nog niet. Vlaanderen beheert de meetstations die de immissies – wat er in de lucht hangt – registreren en doet liever uitspraken over een langere termijn. “Uiteraard begrijpen we dat iedereen geïnteresseerd is in wat de inspanning oplevert op het vlak van gezondheid”, zegt Ait Daoud. “Momenteel zijn we analyses aan het laten maken van de emissies, dus wat er uit de uitlaat van de rondrijdende voertuigen komt. De resultaten verwachten we eind februari.”

Het wagenpark van de Antwerpenaars en bezoekers lijkt er wel al op vooruit te gaan. “Voor de invoering van de LEZ was 85 procent van de voertuigen conform de Vlaamse toelatingsvoorwaarden”, zegt Ait Daoud. “Na bijna een jaar zien we dat 97,5 procent conform is. Eén procent is in overtreding, 1,5 procent geniet een vrijstelling of tijdelijke toelating.”

bron: Belga