Vakbondsacties in gevangenissen zijn “heel gespreid” opgevolgd

De vakbondsacties in de Belgische gevangenissen zijn “heel gespreid” opgevolgd. Dat zegt woordvoerster Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. In heel wat inrichtingen werden regimeactiviteiten teruggeschroefd, maar nergens, behalve in Antwerpen, was er politiebijstand nodig. “In sommige gevangenissen waren er acties, in andere dan weer niet”, aldus Van de Vijver. “In sommige instellingen waren er gevolgen voor de ochtendploeg, in andere voelde de namiddagploeg dan weer een impact.” In veel gevangenissen stonden de activiteiten op een lager pitje: er waren minder bezoeken, of de wandeling diende verplaatst naar een ander tijdstip.

Uit protest tegen het personeelstekort riepen de vakbonden het gevangenispersoneel op maandag twee uur minder te werken. Afhankelijk van de regeling in de gevangenis, werd ofwel twee uur later gestart ofwel twee uur vroeger gestopt. Dat systeem wordt tot en met donderdag voortgezet. Als de vakbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet tot een akkoord komen, volgt er vrijdag nog een 24 urenstaking.

Volgens Filip Dudal van ACV nam maandag zowat de helft van de personeelsleden deel aan de acties. “Het is moeilijk om er een algemeen cijfer op te plakken”, zegt Robby De Kaey van ACOD. “We zien wel dat de mate waarin de actie opgevolgd wordt, verschilt van plaats tot plaats.”

De actie had in elk geval gevolgen voor de werking van de rechtbank. In Brussel moesten maandagmorgen verschillende zittingen met twee uur worden uitgesteld, omdat door de vakbondsactie het transport van de gevangenen werd verhinderd. In verschillende zaken werd de verdachte enkel door zijn advocaat vertegenwoordigd, maar in andere gevallen werd de zaak uitgesteld.

De bonden protesteren omdat ze vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt, na de vorige grote stakingsactie in de gevangenissen. ACV en ACOD stellen dat de toegezegde aanwervingen veel te traag verlopen.

“Er zijn al meer dan 500 aanwervingen geweest en deze trein stopt niet”, klinkt het dan weer op het kabinet-Geens. Volgens de minister is er sprake van “een continue investering in het personeel van het gevangeniswezen”. “In wezen komt deze oefening neer op de vrijstelling van het gevangeniswezen van de besparingen op overheidspersoneel in de periode vanaf medio 2016 tot en met 2019.”

Maar de vakbonden blijven aandringen op nieuw overleg. “Ik heb jammer genoeg nog niets gehoord van de minister”, zegt Robby De Kaey. “Woensdagmorgen zitten we wel samen om een andere kwestie te bespreken”, klinkt het bij ACV. “Het is niet uitgesloten dat er dan ook over dit dossier zal overlegd worden.”

bron: Belga