Land Invest – Antwerpen zoekt buitenlandse voorbeelden van transparantie over contacten met privé

Naar aanleiding van aanbevelingen van het stedelijke integriteitsbureau gaat de stad Antwerpen op zoek naar buitenlandse voorbeelden van gedragscodes rond en registers van contacten tussen politici en personen uit de private sector. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond tijdens de maandelijkse gemeenteraadszitting bekendgemaakt. Die “benchmark” moet vervolgens tot meer transparantie leiden. Het integriteitsbureau wees enkele weken geleden een klacht van Groen af rond een bezoek van het bijna voltallige stadsbestuur aan een feestje van Erik Van der Paal, toen een van de spilfiguren bij projectontwikkelaar Land Invest die enkele grote projecten in Antwerpen lopen heeft. Het bureau stelde echter wel dat de bestaande gedragscode van de stad over contacten tussen leden van het schepencollege en personen uit de privésector te vaag is en geen instrumenten aanreikt om voor transparantie te zorgen. Er kwamen meteen ook aanbevelingen zoals het aanleggen van een register van dergelijke contacten en details daarvan zoals de aanleiding, het verloop en wat eruit voortkwam.
“De bestaande gedragscode waarover het bureau het heeft, is problematisch”, zegt De Wever. “Het is nu de bedoeling dat we in gelijkaardige steden in de ons omringende landen gaan kijken wat men daar doet, bijvoorbeeld welke registratie van contacten er daar eventueel is. We zullen dan met een voorstel of verschillende opties komen en die allicht voorleggen aan alle fracties, want het lijkt me gepast dat we hiervoor een unaniem draagvlak creëren.”
Groen-raadslid Joris Giebens verklaarde alvast “hoopvol” te zijn dat het stadsbestuur effectief iets wil doen met de aanbevelingen van het integriteitsbureau.

bron: Belga