Muyters voorziet 25 miljoen euro voor bovenlokale sportinfrastructuur

Muyters voorziet 25 miljoen euro voor bovenlokale sportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt 25 miljoen euro vrij voor bovenlokale sportinfrastructuur. De minister roept initiatiefnemers en bouwheren op “een versnelling hoger te schakelen” en hun dossier in te dienen tegen uiterlijk 31 maart 2018. N-VA-minister Muyters is al een tijdje bezig aan een soort inhaaloperatie op het vlak van sporthallen en zwembaden. “Dat was ook nodig”, zegt Muyters. “Onze sporthallen en zwembaden waren zwaar verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen.”

Dat vraaggerichte systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert tot 30 procent van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt opgesteld. In 2017 werd via dit systeem in totaal 20 miljoen euro toegekend aan 44 geselecteerde sportinfrastructuurprojecten.

Nieuwe aanvragen kunnen tot 31 maart 2018 worden ingediend. Er ligt alvast een budget van 25 miljoen euro op tafel. Minister Muyters: “Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sportinfrastructuur? ”

bron: Belga