Groen pleit voor nieuw fonds voor bosuitbreiding

Groen pleit voor nieuw fonds voor bosuitbreiding

Oppositiepartij Groen pleit voor de lancering van een Bosuitbreidingsfonds, een fonds dat gereserveerd wordt voor de aanplanting van nieuwe bossen en dat het bestaand Boscompensatiefonds zou opslokken of overvleugelen. Dat zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman aan Belga. Het voorstel van Meuleman komt er na een overleg met verschillende experten bosbeheer. Volgens Groen moet het de ambitie zijn om meer bos te creëren in Vlaanderen. Momenteel blijft de hoeveelheid bos in Vlaanderen hangen rond 11 procent. Volgens Groen is er ook een cynisch mechanisme in het spel. Zo komen nieuwe bossen er vaak door midddel van het Boscompensatiefonds. Maar dat fonds ‘compenseert’ bos eerst gekapt is geweest. “Dat wil zeggen dat er dus eerst bestaande bossen gekapt werden voor er nieuw bos is aangeplant”, aldus Meuleman.

Daarom pleit de Groen-politica voor een Bosuitbreidingsfonds, een fonds dat specifiek moet dienen voor de aanplanting van nieuwe bossen en dat het bestaande Boscompensatiefonds zou ‘opslokken’. “Zo kan de morbide logica doorbroken worden dat vandaag nieuwe parkbossen gefinancierd worden met geld afkomstig van ontbossingen”, aldus Meuleman.

Met dit Bosuitbreidingsfonds kunnen volgens Sander Janssens van Landmax bebossingstoelagen gefinancierd worden voor boseigenaars die nieuwe bossen willen aanplanten. In die toelagen kan ook een vergoeding verrekend worden voor de sociale en ecologische diensten die bossen leveren, bijvoorbeeld voor onze gezondheid, voor milieu en klimaat , voor recreatie en toerisme.

“Het goede nieuws is dat veel boseigenaars klaar staan om nieuwe bossen aan te planten. Maar ze worden vandaag eerder afgeremd, dan aangemoedigd”, zegt Elisabeth Meuleman. “Zo is er de pachtwetgeving die zelfs niet toelaat dat eigenaars voor eigen gebruik hun gronden kunnen bebossen. Op Vlaams niveau zouden er terug echte bosuitbreidingsteams moeten komen zoals die bestonden voor 2007 met mensen die op het terrein met eigenaars overleggen en naar oplossingen zoeken.”

En Hendrik Schoukens van de UGent lanceert het idee van een verplichte groen-norm bij de vergunning van nieuwe projecten. “Bijvoorbeeld 10 m2 groen per persoon (de norm van de stad Gent) voor wijkparken, of een soortgelijke norm voor de investering in stadsbossen voor grotere projecten? “, aldus Schoukens.

bron: Belga