Nieuw op 1 februari – Systeem van loopbaansparen gaat van start

Bedrijven kunnen hun personeel de mogelijkheid geven om vakantiedagen over de jaren heen op te potten en te gebruiken wanneer ze dat opportuun vinden. De regeling treedt op 1 februari onveranderd in werking, omdat vakbonden en werkgevers er niet in slaagden een alternatief systeem uit te werken. De maatregel past binnen het Werkbaar en Wendbaar Werk van minister Kris Peeters, en zou normaal al in augustus vorig jaar in voege zijn getreden. De sociale partners hadden echter bezwaren, waarna Peeters hen een halfjaar uitstel gaf om met een alternatief te komen. Maar in het overleg van de laatste kans tijdens de Nationale Arbeidsraad bereikten de vakbonden en de werkgevers eind januari geen akkoord om het vakantiesparen nog bij te sturen.
Nochtans was er zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde de wil om het systeem bij te sturen. De werkgevers hoopten de procedure te versoepelen voor bedrijven die loopbaansparen willen invoeren voor hun werknemers. Nu dreigt die vooral voor kleine bedrijven ingewikkeld te worden.
Om loopbaansparen in te voeren is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nodig op sectorniveau. Als er geen sectorakkoord is, kan een bedrijf aan de sector vragen om een akkoord te sluiten. Lukt dat na zes maanden niet, dan pas kan een bedrijf op eigen houtje het loopbaansparen invoeren.

bron: Belga