Waalse landbouwersvereniging protesteert maandag aan Schuman

Waalse landbouwersvereniging protesteert maandag aan Schuman

Een tiental tractoren trekt maandag in colonne van Henegouwen naar Brussel. De actie is een initiatief van de Waalse landbouwersvereniging Fugea. Die wil de moeilijkheden van de boeren en de risico’s voor de veeteelt aankaarten bij de Europese ministers van Landbouw, die dan een vergadering hebben. De actie vindt om 11 uur plaats aan het Schumanplein. Al jaren hekelen de Belgische en Waalse landbouwers de te lage prijzen voor hun producten. Eerder deze week luidden melkproducenten die lid zijn van de European Milk Board (EMB) nog de alarmbel over de melkprijzen. Nu wil Fugea de aandacht vestigen op de mogelijke negatieve effecten op de vleesprijzen van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Mercosur (de gemeenschappelijke markt voor Zuid-Amerikaanse landen, nvdr). “Dit akkoord betekent de dood voor duizenden landbouwers in Europa”, meent Fugea, dat verwijst naar de grote ambitie van de Zuid-Amerikaanse landen om rundvlees te exporteren naar Europa. “Een studie op vraag van de Europese Commissie heeft uitgewezen dat als de overeenkomst uitgevoerd wordt, dat een verlies van minstens 4,6 miljard voor de rundvleessector betekent.” Fugea stelt nog dat vlees uit de Mercosur niet dezelfde hygiënische voorwaarden heeft als ons vlees.

bron: Belga